Gå direkt till huvudinnehållet

Syraneutraliserande medel

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När vi äter förs maten från munnen nedför genom matstrupen och in i magsäcken. Körtlar i magsäcken utsöndrar saltsyra, som även kallas magsyra, som underlättar matspjälkning och nedbrytning av födoämnen. Magsyra har normalt ett pH-värde mellan två och tre. Ett pH-värde på sju kallas neutralt.

En alltför stor produktion av magsyra kan orsakas av:

  • svårigheter att smälta maten
  • för mycket ätande
  • stora alkoholmängder eller
  • känslomässiga påfrestningar.

För mycket magsyra ökar surheten i magsäcken och gör att pH-värdet kan bli så lågt som 1. Det leder ofta till magbesvär.

Symtomen kan vara:

  • halsbränna
  • uppstötning
  • dålig matsmältning

Syraneutraliserande medel eller antacida är receptfria och kan lindra dessa symtom. Antacida innehåller basiska ämnen som är motsatsen till syror, och som sönderfaller i två delar. En del av basen binder till syran och bildar ett salt. Den andra kan binda till ett ämne och bilda vatten eller en gas. Det leder till att pH-värdet återgår till normal nivå. I antacida ingår oftast natriumbikarbonat, kalciumkarbonat och aluminium- och magnesiumsalter.

Om du ofta behöver ta syraneutraliserande medel kan du behöva kontakta en läkare. Antacida kan vara oförenliga med många läkemedel. Därför är det viktigt att du hör med din läkare eller farmaceut innan du tar dessa läkemedel.