Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetesläkemedel

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Vid matsmältningen omvandlas en stor del av den mat vi äter till glukos, som ofta kallas blodsocker. Glukos strömmar runt i blodomloppet och används som bränsle för kroppens celler. Men cellerna klarar inte själva av att ta upp glukos. Ett hormon som kallas insulin, som bildas i bukspottkörteln, måste först binda till cellytan. När det sker kan cellerna ta upp glukos, vilket återställer kroppens blodsocker till normala hälsosamma nivåer.

Om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin, eller om kroppen inte kan tillgodogöra sig insulinet, kan du utveckla diabetes. Diabetes mellitus är en sjukdom som påverkar kroppens förmåga att utnyttja blodsockret på ett effektivt sätt.

Det finns två olika typer av diabetes. Vid diabetes typ 1 bildar inte bukspottkörteln något insulin (eller för lite i jämförelse med hur mycket kroppen behöver), vilket innebär att cellerna inte kan ta upp glukos. Vid diabetes typ 2 bildas visserligen insulin, men det fungerar inte ordentligt och glukosen tas inte upp ordentligt av cellerna. Om det sker, innebär det att kroppens celler svälter.

Om diabetes lämnas obehandlad ökar risken för hjärtsjukdom, stroke, njurskada eller blindhet. Sår kan ta längre tid att läka, du kan får hudsjukdomar eller fotproblem som till och med kan kräva amputation. Lyckligtvis kan diabetes behandlas med kostförändringar, motion och läkemedel. Det finns många läkemedel för behandling av båda typerna av diabetes. Vid diabetes typ 2 ska I första hand metformin användas. Det hjälper till att minska nybildningen av glukos i levern. Den som har diabetes typ 1 måste ta insulin varje dag.

Den som har diabetes mår inte nödvändigtvis dåligt — men kroppen kan ändå ta skada om sjukdomen inte behandlas. Du kan minska risken för diabeteskomplikationer som hjärt- eller njursjukdomar, blindhet eller fotsjukdomar genom att ha bra kostvanor, låta bli att röka, motionera regelbundet, och att vara noga med att ta dina läkemedel.