Gå direkt till huvudinnehållet

Antihistaminer

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Allergi uppstår när kroppen reagerar mot ämnen den uppfattar som skadliga. Ämnena, till exempel trädpollen eller kvalsterdamm, kallas allergener. När kroppen för första gången utsätts för ett allergen, bildar de vita blodkropparna antikroppar som förbereder immunförsvaret för nästa möte med samma allergen.

Antikropparna binder till mastceller— som finns i luftvägar och matsmältningssystemet. Om kroppen efteråt utsätts för ens en liten mängd av allergenet, så frisätter mastcellerna histamin. Histaminet binder sen till receptorer på närliggande celler. Det gör att blodkärlen att sväller och utsöndrar vätska—vilket orsakar symtom som nysningar, snuva och rinnande ögon.

Antihistaminer är läkemedel som kan skydda cellerna från en del av de allergiska effekter som orsakas av histamin. Genom att binda till receptorer kan läkemedlen förhindra receptorerna från att binda till histamin. Det hindrar de reaktioner i cellen som ger allergisymtom.