Gå direkt till huvudinnehållet

Självundersökning av brösten

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Det är alltför vanligt att bröstcancer upptäcks först när den har spridit sig och påverkat andra delar av kroppen. Ett sätt att upptäcka bröstcancer är att själv undersöka brösten. Kvinnans bröst består främst av fettvävnad och bröstkörtlar. Bröstkörtlarna mynnar via sinus lactiferus ut i bröstvårtan. Under graviditeten sväller bröstkörtlarna för att göras redo för mjölkproduktion. I bröstkörtlarna uppstår också vanligen de flesta bröstcancersjukdomar.

Självundersökning av brösten bör göras vid samma tidpunkt varje månad, direkt efter menstruationscykelns slut. Vid självundersökning av brösten är det lämpligt att börja med en visuell inspektion. Ställ dig framför en spegel med händerna på höfterna. Studera dina bröst och ägna särskild uppmärksamhet åt eventuella hudförändringar (rodnad, svullnad, veck), liksom åt eventuella förändringar i bröstvårtorna (intryckning, fjällning eller utsöndring). Lyft nu händerna över huvudet och kontrollera igen om du ser några förändringar i utseende eller kontur.

För de följande två stegen vid självundersökning av brösten finns tre vanliga metoder. Alla fungerar bra, men pröva gärna alla för att se vilken av dem som passar dig bäst. Oavsett vilken metod du väljer är syftet med detta steg att känna på, eller palpera, hela bröstområdet när du befinner dig i både upprätt och liggande läge, och att lägga märke till eventuella förändringar i brösten från månad till månad. Vid palperingen ska bröstet vara mjukt och smidigt när du trycker på det, precis som en extra hård huvudkudde.

När du palperar dina bröst enligt linjemetoden och använder de mjuka fettkuddarna under dina tre mellanfingrar, flyttar du fingrarna längs en vertikal linje som börjar i underarmsområdet och rör sig ned under bröstet. Flytta fingrarna lite åt sidan och flytta dem sedan tillbaka upp. Upprepa denna uppåt- och nedåtgående rörelse tills hela bröst- och underarmsområdet har undersökts.

Med cirkelmetoden flyttar du de tre mellanfingrarna i en cirklande rörelse där du börjar vid utkanten av brösten och arbetar dig långsamt inåt mot bröstvårtan. Var noga med att även undersöka underarmsområdet och den övre delen av bröstkorgen.

Den sista metoden innebär att du känner på eller palperar brösten med kilformade rörelser. Använd dina tre mellanfingrar och börja vid den yttre kanten av bröstet för att sedan flytta fingrarna mot bröstvårtan. Gå tillbaka till den yttre kanten av bröstet och kontrollera nästa kil av bröstet. Fortsätt sedan på samma sätt tills hela bröstet är palperat. Som tidigare nämnts är det viktigt att även undersöka underarmsområdet och den övre delen av bröstkorgen.

Om du lägger märke till några förändringar eller upptäcker en knuta som känns som en liten hård sten, bör du kontakta din läkare så snart som möjligt. Observera att självundersökning av brösten endast ska göras i kombination med klinisk bröstundersökning av läkare och även med mammografi som du blir kallad till av ditt landsting.