Gå direkt till huvudinnehållet

Borttagande av livmodern (hysterektomi)

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Kvinnans fortplantningssystem omfattar livmodern, äggstockarna, äggledarna och vagina. Fortplantningssystemet svarar för produktion av könshormoner och fortplantningsceller. Den understödjer också fosterutvecklingen i livmodern.

Av olika skäl kan det bli nödvändigt för en kvinna att få några eller samtliga fortplantningsorgan avlägsnade.

Borttagande av livmodern, eller hysterektomi, kan vara en nödvändig behandling för kvinnor som har cancer i livmodern, livmoderhalsen eller äggstockarna. Andra orsaker kan vara okontrollerade vaginalblödningar, livmodersmyom eller endometrios. Ingreppet kan utföras på flera olika sätt beroende på skälet till hysterektomin och vilket eller vilka organ som ska avlägsnas.

Den här åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer, vilka bör diskuteras igenom med en läkare före operation.