Gå direkt till huvudinnehållet

Fettsugning

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Även om en person är normalviktig kan vissa områden på kroppen innehålla överflödigt fett som inte går att få bort vare sig genom bantning eller genom motion. I sådana fall kan personen välja att få en fettsugning utförd.

Vid fettsugning görs små snitt, ungefär 6 mm långa, i området. Därefter införs ett ihåligt rör, som kallas kanyl, in i fettvävnaden. Vid en typ av fettsugning skickar kanylen ut täta ultraljudvågor som sönderdelar fettcellerna. Under ingreppet styr läkaren kanylen under huden och en vakuumenhet suger bort fettet.

Fettsugning ska inte ses som en ersättning för viktnedgång genom bantning eller motion. Åtgärden kan vara förenad med flera olika komplikationer som bör diskuteras igenom med en läkare före operation.