Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination, immunisering

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Blodets cirkulationssystem innehåller både röda blodkroppar och vita blodkroppar. Vita blodkroppar ingår i immunförsvaret och står i ständig beredskap att bekämpa infektioner. Vita blodkroppar, eller leukocyter, bildas i benvävnaden. Deras främsta uppgift är att upptäcka och förstöra farliga antigen som tränger in i kroppen. Den process som innebär att kroppen känner igen och försvarar sig mot bakterier, virus och ämnen som betraktas som främmande och eventuellt farliga för kroppen kallas immunförsvar. Om de vita blodkropparna träffar på ett antigen eller ett främmande ämne stimuleras de till att dela sig och bilda särskilda celler som tar död på ämnet.

Om kroppen infekteras med bakterier, prövar sig de vita blodkropparna fram under en tid för att avgöra vilket som är det bästa sättet att döda bakterierna. När de vita blodkropparna bestämt hur de ska döda bakterierna skapar de "minnesceller" som ska hantera angrepp från samma bakterie i fortsättningen. Vaccinering är ett sätt att sätta igång immunförsvaret. När en person blir vaccinerad injiceras en liten mängd sjukdomsframkallande medel, som kallas vaccin, i kroppen. Immunförsvaret upptäcker och förstör sedan ämnet.

Vaccinet innehåller en mycket liten mängd bakterier, virus eller andra sjukdomsframkallande ämnen som ofta är försvagade eller avdödade. De brukar inte orsaka sjukdom. Kroppen kan sedan själv förstöra de sjukdomsframkallande ämnena i vaccinet. Vid vaccinering aktiveras immunförsvarets "minne" som får kroppen att reagera snabbt genom att bilda antikroppar som förstör de aktuella bakterierna eller virusen då kroppen exponeras för dessa i framtiden, innan de orsakar sjukdom. När kroppen utvecklar immunitet mot ett särskilt antigen sägs den ha genomgått immunisering.