Gå direkt till huvudinnehållet

Mögel

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Mögel i hemmet kan innebära allvarliga hälsorisker. Mögel är en typ av svamp som kan förekomma både inomhus och utomhus. Vanligt byggnadsmaterial som tapeter, isoleringsmaterial, stenmurar och golvbeläggningar kan vara en grogrund för mögel. Mögel frodas särskilt bra i fuktiga miljöer. Fukt från översvämningar eller kan göra att mögel bildas och sprids.

Sporer från mögelarten Stachybotrys chartarum, eller svartmögel, kan stängas in i väggutrymmen och vara inaktiva under många år. Svartmögel fortplantar sig genom sporer som för med sig farliga ämnen som kallas mykotoxiner. Sporerna avges till luften där de cirkulerar och kan landa på ytor i kök eller liknande.

Mykotoxiner kan ge hudirritation vid kontakt med hud. Om de andas in kan de föras till lungorna och tränga in i lungblåsorna. Symtom som påminner om allergi och hösnuva kan uppträda, till exempel nästäppa, svidande ögon och pipande andning.

Mögel kan tränga in i ett hus genom alla möjliga öppningar, till exempel en öppen dörr eller ett öppet fönster, en takläcka eller kring rörledningar. Fuktskadade hus bör mögeltestas. Vid nybyggen bör lämpliga åtgärder vidtas för att minska riskerna för ansamling av mögel.