Gå direkt till huvudinnehållet

Hudcancer

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Huden är kroppens största organ. Den har många viktiga uppgifter, bland annat att skydda kroppen från infektioner, och reglera kroppstemperaturen och vätskebalansen.

Huden består huvudsakligen av tre lager. Överhuden, eller epidermis, är hudens yttre lager och innehåller basalceller och skivepitelceller. I epidermis finns också melanocyter som är celler som innehåller pigment, eller färgämne. De möjliggör solbränna, och skyddar hudens djupare lager från UV-ljus.

Läderhuden, eller dermis, är lagret under överhuden och innehåller blodkärl, bindvävnad, hårfolliklar och svettkörtlar. Underhuden, eller subcutis, är hudens djupaste lager och innehåller fettceller och kollagen. Hudcancer uppstår när det sker en okontrollerad tillväxt av celler i ett hudlager. Det finns tre vanliga former av hudcancer som särskiljs genom den typ av celler som påverkas.

Basalcellscancer (basaliom) är den vanligaste formen. Den här typen av cancer brukar vanligtvis inte sprida sig, men den måste behandlas. Basalcellscancer utvecklas ofta i hudområden som utsatts för solljus. Skivepitelcancer uppstår i överhudens mellanlager. Denna cancerform kan sprida sig och bli livshotande om den inte behandlas.

Onormal tillväxt av melanocyter, malignt melanom, är den mest aggressiva formen av hudcancer. Melanom kan sprida sig snabbt till andra delar av kroppen och till andra organ. Den här typen av hudcancer kan vara dödlig om den inte upptäcks och behandlas i tid. Personer med ljus hy har större risk för den här cancerformen. Ökad exponering för solljus och tidigare solskador ökar risken for att utveckla hudcancer.