Gå direkt till huvudinnehållet

Brännskador

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Huden är kroppens största organ. Om den exponeras för stark värme, strålning, elektriska stötar eller kemiska ämnen kan brännskador uppstå som orsakar smärta, blåsor och i allvarliga fall obotliga skador.

Överhuden, eller epidermis, är hudens yttre lager. Läderhuden, eller dermis, är mellanlagret, och subcutis är det nedersta lagret.

Brännskador brukar indelas i första, andra och tredje gradens brännskada beroende på skadans omfattning och djup. En första gradens brännskada kan skada överhuden och ge smärta, rodnad och svullnad. Den här typen av brännskada brukar läka utan ärr. En andra gradens brännskada ger skador på både överhuden och mellanhuden och symtomen är ofta smärta, rodnad och blåsor.

Tredje gradens brännskada är svårast, eftersom skadan tränger genom de övre hudlagren ner i den känsliga underhudsvävnaden och förstör nerver, blodkärl och andra hudkomponenter. Omfattande brännskador av tredje graden kan vara livshotande eftersom infektionsrisken är mycket hög. Bakterieinfektion är den vanligaste dödsorsaken vid brännskador.