Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetes

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Under matspjälkningsprocessen omvandlas en stor del av den föda som intas till glukos, allmänt känt som blodsocker. Glukos strömmar runt i blodomloppet och används som bränsle för kroppens celler. Men cellerna klarar inte själva av att ta upp glukos. Ett hormon som kallas insulin och bildas i bukspottkörteln måste först binda till cellytan. När detta sker aktiveras kroppens celler som därmed kan ta upp glukos. Denna process återställer kroppens blodsockerhalt till normal nivå.

Diabetes mellitus är en sjukdom som påverkar kroppens förmåga att utnyttja blodglukos på ett effektivt sätt. Vid diabetes typ 1 producerar inte bukspottkörteln tillräckligt med insulin, vilket innebär att cellerna inte kan fylla på med nytt bränsle, alltså glukos. Vid diabetes typ 2 produceras visserligen insulin, med det fungerar inte ordentligt och glukosen tas inte upp fortlöpande av cellerna. Resultatet är detsamma vid båda typerna av diabetes: glukos tas inte upp av cellerna. Det är därför patienter med diabetes har hög blodsockernivå. Om inte glukos tas upp ordentligt från blodomloppet svälter cellerna.

Oavsett vilken typ av diabetes en person har, måste diabetespatienter kontrollera sin blodsockernivå. Diabetes kan behandlas med diet eller med medicinering, beroende på vilken typ av sjukdom det rör sig om och vilken svårighetsgrad den har.