Gå direkt till huvudinnehållet

Så fungerar hjärtklaffarna

Senast uppdaterad: Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som pumpar ut blod till kroppen. Inuti hjärtat öppnar och stänger sig fyra klaffar så att blodet styrs i rätt riktning.

Två av klaffarna styr blodflödet från de övre hjärtrummen, förmaken, till de nedre hjärtrummen, kamrarna. Två andra klaffar styr blodflödet från kamrarna till lungorna och till kroppen. När klaffarna öppnar och stänger sig ger de två tydliga ljud som ofta kallas hjärtslag.

Under ett normalt hjärtslag kommer syrefattigt blod tillbaka från kroppen in i höger förmak, som sedan drar ihop sig och pumpar blod genom trikuspidalisklaffen och in i höger kammare. Höger kammare drar sedan ihop sig och pumpar blod genom pulmonalisklaffen in i lungartären. Lungartären leder blodet till lungorna där det syresätts. Samtidigt kommer syrerikt blod tillbaka från lungorna in i vänster förmak, som pumpar blodet genom mitralisklaffen och in i vänster kammare. När vänster kammare drar ihop sig pumpas blod genom aortaklaffen och in i aorta och ut i kroppen.

Blodet styrs genom hjärtat via klaffarna. När förmaken drar ihop sig öppnas trikuspidalisklaffen respektive mitralisklaffen, och släpper in blod i kamrarna. När kamrarna drar ihop sig stängs trikuspidalisklaffen och mitralisklaffen, medan pulmonalisklaffen och aortaklaffen öppnar sig på grund av kammartrycket.

Det blod som lämnar kamrarna hindras från att rinna bakåt av den stängda aortaklaffen och pulmonalisklaffen. Det finns flera sjukdomar som kan påverka klaffunktionen, till exempel klaffläckage och klaffstenos.