Gå direkt till huvudinnehållet

Mitralklafförträngning

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som pumpar ut blod till resten av kroppen. I hjärtat finns fyra klaffar som styr blodflödet i rätt riktning. Men om en klaff har förträngts eller förtjockats kan blodflödet hindras. Det kallas klafförträngning.

I ett friskt hjärta styr två klaffar blodflödet från de övre rummen, de så kallade förmaken till de nedre rummen, de så kallade kamrarna. Två andra klaffar styr blodflödet från kamrarna till lungorna och kroppen.

Under ett hjärtslag förs det syrerika blodet från vänster förmak till vänster kammare via mitralisklaffen. Kammaren pumpar blodet vidare genom aortaklaffen och ut i kroppen. Syrefattigt blod förs från höger förmak till höger kammare genom trikuspidalklaffen och pumpas genom pulmonalklaffen till lungorna för att ta upp syre.

Tunna strängar, som kallas chordae tendineae, är kopplade till mitralisklaffens och trikuspidalklaffens flikar. Chordae tendineae är förankrade i kamrarna. När kamrarna drar ihop sig stängs mitralisklaffen och trikuspidalklaffen, medan aortaklaffen och pulmonalklaffen öppnas. Pulmonalklaffen och aortaklaffen öppnas och stängs beroende på tryckförändringar i förmak och kamrar.

Om en klaff blir trängre, styvare eller tjockare måste hjärtat arbeta hårdare för att tvinga blodet genom den mindre öppningen. Med tiden kan överansträngning göra att hjärtat förstoras och förtjockas, och hjärtsvikt kan utvecklas. Klafförträngning kan vara nedärvd eller utvecklas med tiden på grund av sjukdom.