Gå direkt till huvudinnehållet

Medfödd hjärtsjukdom

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

En medfödd hjärtsjukdom innebär en eller fler medfödda defekter i hjärtats struktur. Ungefär 8 av 1 000 spädbarn föds med någon typ av medfött hjärtfel. Förut innebar medfödda hjärtfel en förkortad livslängd, men den medicintekniska utvecklingen har gjort att man kan vänta sig en längre livslängd.

Två vanliga typer av medfödda hjärtfel är kammarseptumdefekter och förmaksseptumdefekter. Båda innebär att det finns öppningar som inte borde vara där, i skiljeväggen mellan den sida av hjärtat som pumpar syrefattigt blod till lungorna, och den sida som pumpar ut syrerikt blod i kroppen.

En kammarseptumdefekt är ett hål i septat, eller väggen, mellan vänster och höger kammare, de nedre hjärtrummen. En förmaksseptumdefekt är ett hål i väggen mellan vänster och höger förmak, de övre hjärtrummen. I båda fallen rinner syrerikt blod från vänster sida in i höger sida. Detta ökar flödet på höger sida och ökar påfrestningen på hjärta och lungor.

En öppetstående foramen ovale är en typ av förmaksseptumdefekt. Foramen ovale är en naturlig öppning som finns mellan höger och vänster förmak hos foster. Hålet stängs oftast när spädbarnet har tagit sitt första andetag. Om det inte stängs anses det vara öppetstående. En öppetstående foramen ovale innebär inte alltid hälsoproblem.

En öppetstående ductus arteriosus är mindre vanligt, men kan vara allvarligare. Ductus arteriosus är en öppning i fostrets blodcirkulation som låter blod passera lungorna, eftersom de inte behövs för andning när fostret är i livmodern. Den här kanalen stängs oftast efter födseln. Om den förblir öppen flödar blodet från aortan in i lungartären. Om hålet är stort kan det leda till hjärtsvikt.

Hjärtfel kan också avse förträngda eller tilltäppta blodkärl. En av de vanligaste kärldefekter är förträngning, eller koarktation, av aorta. En förträngd aorta gör att hjärtat måste arbeta mer för att pumpa blod till kroppen. Så småningom leder överbelastningen till skador på både hjärtat och aorta.