Gå direkt till huvudinnehållet

Klaffläckage

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som pumpar ut blod till kroppen. Inuti hjärtat öppnar och stänger sig fyra klaffar så att blodet styrs i rätt riktning. En missbildad eller skadad klaff kan stängas felaktigt, vilket gör att blodet läcker tillbaka. Det här kallas klaffläckage.

I ett friskt hjärta styr två klaffar blodflödet från de övre rummen, förmaken, till de nedre rummen, kamrarna. Två andra klaffar styr blodflödet från kamrarna till lungorna och kroppen. Syrerikt blod leds från vänster förmak till vänster kammare genom mitralisklaffen. Kammaren pumpar blodet vidare genom aortaklaffen och ut till kroppen. Syrefattigt blod förs från höger förmak till höger kammare genom trikuspidalisklaffen, och pumpas genom pulmonalisklaffen mot lungorna för att ta upp syre.

De två klaffarna mellan förmaken och kamrarna, mitralisklaffen och trikuspidalisklaffen, är förankrade i kamrarna med tunna vävnadssträngar som kallas chordae tendineae. Chordae tendineae, tillsammans med papillarmuskeln, håller klaffarnas flikar, eller segel, på plats. När kamrarna drar ihop sig gör trycket att mitralisklaffens och trikuspdalklaffens segel stängs.

Om chordae tendineae inte hålls tillräckligt spända kan det hända att seglen inte stängs ordentligt och blod kan läcka tillbaka. I det här exemplet sker en prolaps av mitralisklaffens segel, det vill säga den stängs inte ordentligt. Blod läcker tillbaka till vänster förmak från kammaren.

Klaffarna i de två nedre hjärtrummen, pulmonalisklaffen och aortaklaffen, öppnas och stänger sig på grund av de tryckändringar som uppstår när kamrarna drar ihop sig. De här klaffarna är också känsliga för sjukdom eller skada som kan ge backflöde på grund av en läckande klaff. Eftersom blodet läcker inuti hjärtat cirkulerar inte lika mycket syrerikt blod genom kroppen, vilket gör att hjärtat får arbeta mer. Om det inte behandlas kan klaffläckage leda till hjärtskada eller ännu värre klaffskada.