Gå direkt till huvudinnehållet

Kateterablation

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som drar ihop sig rytmiskt under hela vårt liv. Varje slag stimuleras av en elektrisk signal som alstras av hjärtats ledningssystem. Ett normalt hjärta slår 50 till 100 gånger i minuten.

Vid ett normalt hjärtslag följer hjärtsignalen en särskild retledningsväg genom hjärtat. Signalen börjar vid sinusknutan, eller SA-knutan, som finns i högra förmaket. Signalen gör att förmaken dras samman, så att blod pressas in i kamrarna. Den signalen leds sedan genom atrioventrikulärknutan, eller AV-knutan, in i kamrarna. Signalen ger nu sammandragning av kamrarna, vilket pumpar blod till lungor och kroppen.

Ibland kan problem med ledningssystemet göra att hjärtat slår för fort, för långsamt eller till att slagen blir oregelbundna. Kateterablation är en medicinsk åtgärd för att rätta till oregelbundna hjärtslag, eller arytmi.

Före ablationen görs undersökningar för att ta reda på exakt vilket del av hjärtat som behöver behandlas. Vid ingreppet förs en kateter in i en ven och leds via venen in i hjärtat. När katetern når det drabbade området i hjärtat sänder elektroderna vid kateterspetsen ut radioenergi. Energin värmer upp och förstör den hjärtvävnad som orsakat den onormala rytmen.

Oftast återgår hjärtat till en normal rytm efteråt. Men vissa patienter kan fortfarande behöva läkemedel eller att en pacemaker opereras in. Åtgärden kan innebära flera olika komplikationer som bör diskuteras med en läkare före operation.