Gå direkt till huvudinnehållet

Kammartakykardi

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som frambringar rytmiska serier av sammandragningar under hela vår levnad. Varje slag stimuleras av en elektrisk signal som alstras av hjärtats ledningssystem. Ett normalt hjärta slår 60 till 100 gånger i minuten. Ibland kan ett problem med ledningssystemet leda till att hjärtat slår för fort, för långsamt eller att slagen är ryckiga eller oregelbundna.

Hjärtats elektriska aktivitet kan mätas och registreras med elektrokardiogram eller EKG. Vid ett normalt hjärtslag följer hjärtsignalen en särskild retledningsväg genom hjärtat. Signalen börjar vid sinusknutan eller SA-knutan som finns i högra förmaket. Sinusknutan får förmaken att dras samman så att blod pressas in i kamrarna. Den elektriska signalen transporteras sedan genom atrioventrikulärknutan eller AV-knutan in i kamrarna. Denna signal får kamrarna att dra ihop sig och pumpa blod till lungor och kropp.

Takykardi är en typ av arytmi eller oregelbunden hjärtfrekvens, där hjärtat slår över 100 slag i minuten. Det finns många typer av takykardi, men den vanligaste och svåraste formen av takykardi är kammartakykardi. Kammartakykardi uppstår när hjärtats elektriska aktivitet utgår från kamrarna istället för från SA-knutan.

I sådana fall slår kamrarna snabbare än förmaken. De normala exakta, rytmiska sammandragningarna mellan förmaken och kamrarna avbryts och därmed stoppas även blodflödet till hjärtat och hela kroppen. Symtom på takykardi kan vara yrsel och svimning till följd av stopp av blodflöde till hjärnan. Takykardi kan orsakas av många faktorer, däribland motion eller överansträngning. Skador kan uppstå om takykardin är långvarig och ihållande, och om den underliggande orsaken inte behandlas.

Takykardi behandlas med läkemedel eller kirurgiska ingrepp. I vissa fall implanteras en defibrillator i patientens bröst för att reglera hjärtfrekvensen.