Gå direkt till huvudinnehållet

Förmaksflimmer

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som frambringar rytmiska serier av sammandragningar under hela vår levnad. Varje slag stimuleras av en elektrisk signal som alstras av hjärtats ledningssystem. Ett normalt hjärta slår under vila 60 till 100 gånger i minuten. Ibland kan ett problem med ledningssystemet leda till att hjärtat slår för fort, för långsamt eller till att slagen kommer oregelbundet.

Hjärtats elektriska aktivitet kan mätas och registreras genom ett test, ett elektrokardiogram eller EKG. Vid ett normalt hjärtslag följer hjärtsignalen en särskild retledningsväg genom hjärtat. Signalen börjar vid sinusknutan eller SA-knutan som finns i högra förmaket. Sinusknutan utlöser hopdragning av förmaken så att blod pressas in i kamrarna. Den elektriska signalen transporteras sedan genom atrioventrikulärknutan eller AV-knutan in i kamrarna. Denna signal utlöser sammandragning av kamrarna som pumpar blod till lungor och kropp.

Förmaksflimmer år en typ av arytmi eller onormal hjärtverksamhet som utlöses av oregelbundna elektriska signaler som uppstår i förmaken. Under denna rytmstörning utsätts de normala samordnade sammandragningarna i förmaken och kamrarna för påfrestning och stör hjärtats förmåga att leverera blod till hjärtat så effektivt som möjligt.

Hos personer som drabbas av förmaksflimmer utlöser sinusknutan den elektriska signalen snabbt, vilket ger en ryckig sammandragning hos förmaken. De oregelbundna sammandragningarna fyller inte kamrarna med tillräckligt med blod, vilket gör att kamrarnas sammandragningar också blir ryckiga. Hjärtfrekvensen kan öka till mellan 100 och 175 slag per minut eller mer.

Förmaksflimmer kan orsaka svimning och svaghet och kan leda till blodproppar och andra komplikationer. Tillståndet går att behandla med läkemedel eller kirurgi. En del patienter kan få en pacemaker inopererad som reglerar hjärtrytmen.