Gå direkt till huvudinnehållet

Central och perifer venkateter

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Cellgiftsbehandling innebär att man ger läkemedel för att döda cancerceller. Läkemedlen ges oftast som intravenös infusion där de droppvis kommer in i blodomloppet med regelbunden hastighet.

Upprepade nålstick i venerna kan ge ärrade eller försvagade vener—vilket innebär att de inte kan användas om och om igen. Ett alternativ är att sätta in en central venkateter, eller CVK. Den centrala venkatetern opereras in i en stor ven i bröstkorgen eller halsen och förs fram till den övre hålvenen. Katetern fixeras sedan till bröstkorgen. Katetern kan sedan användas för intravenös behandling eller för att ta blodprov. Centrala venkatetrar får oftast sitta kvar under lång tid och underlättar för patienter som behöver långvarig cellgiftsbehandling.

Ett annan sätt att uppnå långvarig venåtkomst är en perifer venkateter. Till skillnad mot en central venkateter förs en perifer venkateter in i en ven i armen eller handen. Katetern förs längs allt större vener tills den når övre hålvenen. Båda typerna av venkatetrar ger åtkomst till venerna utan återkommande nålstick. Med en central venkateter kan vissa behandlingar till och med utföras i hemmet. Båda metoderna innebär hög risk för infektion. Sterila metoder måste alltid användas.