Gå direkt till huvudinnehållet

Bradykardi, långsam puls

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som drar ihop sig regelbundet under hela vårt liv. Varje slag stimuleras av en elektrisk signal från hjärtats ledningssystem. Ett normalt hjärta slår 50 till 100 gånger i minuten. Ibland kan ett problem med ledningssystemet göra att hjärtat slår för fort, för långsamt eller till att slagen blir oregelbundna.

Hjärtats elektriska aktivitet kan avläsas genom ett test som kallas elektrokardiogram eller EKG. Vid ett normalt hjärtslag följer hjärtsignalen en särskild retledningsväg genom hjärtat. Signalen börjar vid sinusknutan eller SA-knutan som finns i högra förmaket. Sinusknutan stimulerar förmaken att dras samman så att blod pressas in i kamrarna.

Den elektriska signalen leds sedan genom atrioventrikulärknutan, eller AV-knutan, in i kamrarna. Det gör att kamrarna dras samman, vilket pumpar blod till lungor och kropp. Om signalen fördröjs eller hindras kan ett tillstånd som kallas bradykardi uppstå. Bradykardi är en typ av arytmi, där hjärtat slår mindre än 50 slag per minut, en onormalt långsam hjärtverksamhet. De flesta med bradykardi har inte några symtom. Men hos många kan tillståndet ge symtom som yrsel, kraftlöshet och svimningskänsla.

De här symtomen uppstår för att det kommer mindre syresatt blod till kroppen, och särskilt på grund av det minskade blodflödet till hjärnan. Bradykardi kan också uppstå på grund av hjärtsjukdom eller så kan orsaken vara okänd. Bradykardi kan behandlas med läkemedel eller genom att en pacemaker opereras in för att styra hjärtrytmen.