Gå direkt till huvudinnehållet

Blodtrycket

Senast uppdaterad: Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som pumpar runt blod i kroppen genom ett nätverk av artärer och vener. Det vi kallar blodtryck är ett mått på trycket som uppstår när hjärtats vänsterkammare drar ihop sig för att driva blod genom artärerna. När blodet strömmar från hjärtat trycker det mot kärlväggarna. Det här kallas blodtryck. Med hjälp av blodtrycket uppskattas kraften och mängden blod som pumpas från hjärtat, och hur flexibla och friska artärerna är.

Ett blodtrycksmått har två delar. Den första är det systoliska trycket, som mäts när blodtrycket är som högst, när vänsterkammaren drar ihop sig. Den andra är det diastoliska trycket. Det mäts när blodtrycket är som lägst, när hjärtat är i vila mellan hjärtslagen.

Mätningen utläses som det systoliska trycket, över det diastoliska trycket. Ett onormalt högt tryck i artärerna kallas hypertoni, eller högt blodtryck. Diagnosen hypertoni brukar ställas när blodtrycket är över 140 mmHg systoliskt eller över 90 mmHg diastoliskt vid tre olika mättillfällen. Blodtrycksnivåer mellan 120/80 och 139/89 kallas ibland prehypertoni, alltså ett förstadium till hypertoni, och kan med tiden utvecklas till hypertoni.

Hypertoni har kopplats till många medicinska tillstånd, som ateroskleros, hjärtsvikt, stroke, hjärtinfarkt och njurskador. Om hypertoni lämnas obehandlad kan hjärta och blodkärl skadas. Lyckligtvis kan patienter med hypertoni oftast hålla sjukdomen i schack med läkemedel och ändrad kost och livsstil.