Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling av mitralisstenos

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärtat är en muskel som med varje slag pumpar ut blod till kroppen. I hjärtat finns fyra klaffar som styr blodflödet. Två klaffar reglerar blodflödet från de övre rummen, förmaken, till de nedre rummen, kamrarna. Två andra klaffar styr blodflödet från kamrarna, en till lungorna och den andra till resten av kroppen.

Vid ett vanligt hjärtslag förs det syrerika blodet från vänster förmak till vänster kammare via mitralisklaffen. Ibland förträngs, hårdnar eller förtjockas denna klaff. Det här kallas mitralisstenos.

Ballongvidgning är ett ingrepp som används för att behandla mitralisstenos. Vid ingreppet vidgas mitralisklaffens öppning och det normala blodflödet återställs. Först sätts en infartskateter in i en ven i benet och leds in i hjärtat. Sedan förs en ballongkateter över infartskatetern och pressas in i mitralisklaffens öppning. Den bortre änden av ballongen blåses upp först, så att ballongen kan placeras på rätt sätt i öppningen.

När hela ballongen därefter blåses upp vidgas klafföppningen. Ballongen kan blåsas upp och tömmas flera gånger. När klaffen har vidgats tillräckligt avlägsnas ballongkatetern. Det här ingreppet gör att hjärtat pumpar mer effektivt, vilket sänker trycket i hjärta och lungor. Det kan finnas flera komplikationer förenade med detta ingrepp. Din läkare kan ge dig bästa möjliga information om behandlingen av ditt tillstånd. Det är viktigt att du diskuterar med din läkare vilken behandling som är mest lämplig för dig.