Gå direkt till huvudinnehållet

Fostrets blodcirkulation

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Fostrets hjärta och cirkulationssystem börjar bildas strax efter befruktningen. I slutet av femte veckan kan hjärtat pumpa blod genom hela kroppen. Men eftersom lungorna inte fungerar förrän vid födseln, när den nyfödda tar sitt första andetag, måste modern förse fostret med syrerikt blod.

Precis som i ett vuxenhjärta utvecklar fosterhjärtat fyra hjärtrum och fyra klaffar. Men eftersom fostrets lungor inte används förrän efter födseln måste blodet gå förbi lungorna.

I fosterhjärtat utvecklas två strukturer som gör att blodet dirigeras runt lungorna, nämligen foramen ovale och ductus arteriosus. Foramen ovale är ett hål mellan vänster och höger förmak. Ductus arteriosus är ett blodkärl som förbinder aortan med lungartären. Vid normal blodcirkulation förs syre från moderns kropp genom moderkakan till fostrets blod, som leds till fostrets nedre hålven. Hålvenen tar också emot syrefattigt blod från fostrets kropp. Både syrerikt blod och syrefattigt blod leds genom hålvenen till höger förmak.

Större delen av blodblandningen drivs genom foramen ovale och in i vänster förmak. Därifrån leds det in i vänster kammare som pumpar blodet till aortan, och ut i fostrets kropp. Det blod som återstår i höger förmak kommer in i höger kammare, som pumpar in det i lungartären till lungorna. Men eftersom lungorna inte fungerar ännu styrs blodet från lungartären genom ductus arteriosus och in i aortan, och ut till fostrets kropp.

Foramen ovale och ductus arteriosus stängs när barnet börjar andas, direkt efter födseln. Nu pumpas syrefattigt blod in i hjärtats högersida genom lungartären till lungorna. Syrerikt blod transporteras till hjärtats vänstersida och pumpas genom aortan till resten av den nyföddas kropp.