Gå direkt till huvudinnehållet

Strålsjuka

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Radioaktiva grundämnen, som uran och barium, avger överskottsenergi i form av partiklar eller vågor. Alfapartiklar, betapartiklar och gammastrålning är typer av radioaktiv strålning som kan skada oss genom att påverka de atomer bygger upp våra celler. Alla typer av strålning kan skada kroppen, och leda till ett tillstånd som kallas strålsjuka.

När radioaktiva partiklar eller vågor träffar atomer i kroppen kan de stöta bort elektroner som kretsar kring kärnan i den atomen. Det förändrar atomens normala funktioner och ger upphov till joner. De här jonerna kan reagera med andra atomer, till exempel med de som finns i cellens arvsmassa, vilket kan leda till mutationer och i förlängningen cancer.

Exponering för höga nivåer av strålning kan leda till celldöd, och funktionssvikt i vävnader eller organ. Ett försvagat immunsystem, som ofta är ett tecken på strålsjuka, leder fler infektioner. De första symtomen är illamående, diarré och kraftlöshet, som ibland åtföljs av att håret faller ur. Läkemedel som lindrar illamående och smärta kan ges, men antibiotika och blodtransfusioner behövs för att bekämpa dödliga infektioner och främja återhämtning från strålsjukdom.