Gå direkt till huvudinnehållet

Strålknivskirurgi

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Förr i tiden behandlades tumörer ofta med enstaka stora stråldoser som dödade cancerceller, genom att förstöra deras DNA. Men de starka stråldoserna trängde även genom den omgivande friska vävnaden och och kunde döda de normala cellerna.

Stereotaktisk kirurgi med strålkniv använder sig av datorstödd, ej invasiv teknik för att rikta små strålar från flera olika håll mot en tumör, vilket minskar risken för att skada den omgivande friska vävnaden. Utifrån en datortomografi av en tumör, och med kroppens skelett som referensram, används en datorstödd robotarm vid hög hastighet för att bestämma patientens och tumörens positioner under behandling.

I stället för en enstaka stor stråldos kan strålknivens robotarm styra och skicka enstaka, små stråldoser som kan tränga in i kroppen från upp till 1200 olika håll. Målet är att utsätta tumören för så mycket strålning som möjligt, genom att träffa tumören med ett stort antal små stråldoser från olika håll. Den omgivande friska vävnaden blir oförändrad, eftersom de strålar som tränger genom den friska vävnaden består av en liten stråldos.

Stereotaktisk kirurgi med strålkniv gör det möjligt att strålbehandla en tumör var som helst i kroppen, på ett smärtfritt sätt, utan att man behöver vara inlagd på sjukhus.