Gå direkt till huvudinnehållet

Intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT)

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Intensitetsmodulerad strålbehandling, IMRT, är en av de mest avancerade behandlingsmetoderna inom extern strålbehandling.

Först undersöks det drabbade området med datortomografi för att se den exakta utbredningen av tumören och den omgivande friska vävnaden, och sedan avgöra stråldosen. Utifrån dessa data moduleras strålen till olika intensitetsnivåer med hjälp av en datorstyrd flerbladig kollimator. Instrumentets blad förs in och ut och formar strålen så att den följer tumörens form. Strålarna tränger in i kroppen från olika håll för att maximera strålningen som når tumören.

Den här tekniken gör det lättare att skydda närliggande frisk vävnad genom att bara exponera den för små stråldoser, medan tumören får en större, potentiellt mer verksam dos. Strålflödet växlar över hela området och gör att strålningen runt tumören får en mer exakt form än med vanlig strålbehandling.