Gå direkt till huvudinnehållet

Cytostatika (cellgiftsbehandling)

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Kroppen består av miljontals celler med olika form, storlek och funktion. I frisk vävnad bildas nya celler genom celldelning, en process som kallas mitos. När cellerna blir gamla förstör de sig själva automatiskt, en process som kallas apoptos.

Kroppen håller en noggrann balans mellan hur ofta nya celler bildas och hur ofta gamla celler dör. Om balansen störs kan cancer uppstå och cellernas tillväxt blir okontrollerad. Cellgiftsbehandling är en typ av behandling där starka läkemedel används för att stoppa tillväxten av cancerceller.

Cellgifter kan ges på olika sätt:

  • i form av ett piller
  • som en injektion
  • eller intravenöst via en kateter.

När läkemedlen kommer in i kroppen förstör de cancercellerna genom att hindra dem från att växa eller dela sig under mitosen.

Beroende på vilket stadium cancersjukdomen är i kan cellgifter bota sjukdomen, hindra cancern från att sprida sig, eller mildra symtomen. Den kan användas som enda behandling eller tillsammans med andra behandlingar som kirurgi eller strålning.

Cellgifter skadar tyvärr även friska celler, särskilt celler som delar sig snabbt, till exempel celler i håret blodet benmärgen och könsorgan. Det är dessa skador på friska celler som ger biverkningarna vid cellgiftsbehandling, som kan inkludera håravfall, illamående, kräkningar, trötthet, sänkt immunförsvar och anemi (blodbrist).