Gå direkt till huvudinnehållet

Non-Hodgkin-lymfom

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Det lymfatiska systemet ingår i kroppens immunförsvar som har till uppgift att skydda kroppen mot sjukdomar. Alla lymfkörtlar i kroppen är sammankopplade genom ett nätverk av lymfkärl. Lymfa är en vätska som finns i det lymfatiska systemet och som innehåller lymfocyter, vita blodkroppar som bekämpar infektioner.

I lumfkörtlarna filtreras bakterier och andra farliga substanser bort från lymfan innan den återförs till blodomloppet. B-celler och T-celler är två typer av lymfocyter. B-cellerna hjälper immunförsvaret att bilda antikroppar. T-celler är viktiga för att reglera immunförsvaret och för att bekämpa infektioner.

Non-Hodgkin-lymfom är en cancersjukdom som uppstår i lymfocyterna. De primära typerna av non-Hodgkin-lymfom delas in efter den lymfocyt som drabbas: B-cellslymfom, som är vanligast, och T-cellslymfom. Cancer i lymfocyterna stör immunförsvaret och gör att kroppen inte kan bekämpa infektioner. 

Enkla smittämnen som kroppen utsätts för dagligen och som oftast skulle passera obemärkta kan bli farliga. Eftersom lymfocyterna cirkulerar genom lymfsystemet kan cancern spridas till andra delar av kroppen, vilket leder till att andra organ drabbas av organsvikt.

Symtom på non-Hodgkin-lymfom är svullna lymfkörtlar, feber, nattsvettningar och oförklarlig viktnedgång. Non-Hodgkin-lymfom beskrivs antingen som aggressiv med snabb tillväxt och spridning och svåra symtom eller som långsamväxande (indolent) med få symtom.

Behandlingen beror på typen av lymfom och i vilket stadium det är. Normalt ingår strålning och cellgifter. De flesta blir bättre av någon form av behandling. Många kan botas helt och för andra kan behandlingen lindra symtomen och förlänga livet.