Gå direkt till huvudinnehållet

Hodgkins lymfom

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Det lymfatiska systemet ingår i kroppens immunförsvar. Alla lymfkörtlar i kroppen är förbundna genom ett nätverk av lymfkärl. Lymfa är en vätska som finns i det lymfatiska systemet och som innehåller lymfocyter, vita blodkroppar, som bekämpar infektioner. I lymfkörtlarna filtreras bakterier och andra substanser bort från lymfan innan den återförs till blodomloppet.

En typ av vita blodkroppar kallas B-lymfocyter eller B-celler. B-cellernas uppgift är att bilda antikroppar som bekämpar infektioner och känner igen de farliga antigenerna om de återkommer.

Hodgkins sjukdom eller Hodgkins lymfom är en cancertyp som uppstår i lymfatisk vävnad. Cancercellerna i Hodgkins sjukdom kallas Reed-Sternberg-celler. Reed-Sternberg-celler anses vara en typ av cancerartade B-celler.

När de cancerartade B-cellerna börjar dela sig och föröka sig bildar de en tumör. Den här typen av cancer stör kroppens immunförsvar. Symptomen vid Hodgkins lymfom är svullna lymfknutor, feber, nattsvettningar, kraftlöshet och viktnedgång. De flesta patienter som får diagnosen i ett tidigt skede kan botas med cellgifter eller strålbehandling, eller en kombination av de två.