Gå direkt till huvudinnehållet

Autolog stamcellsbehandling

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Stamcellerna är unika celler som finns i benmärg eller blod och som bland annat kan utvecklas till röda blodkroppar, vita blodkroppar och och blodplättar (trombocyter). Målet med cancerbehandlingar som strålbehandling och cellgifter är att förstöra cancerceller. Tyvärr förstörs också benmärg och andra friska celler.

Vid autolog stamcellstransplantation avlägsnas stamceller från patientens egen kropp före cancerbehandling för att skydda dem. Stamcellerna kan samlas in på två sätt. Den främsta metoden är att samla stamceller från perifert blod. Läkemedel ges under ett par dagar före insamlingen, för att stimulera stamcellerna att lämna benmärgen och gå in i blodomloppet. Blod tas sedan från ena armen och cirkuleras genom en aferesapparat, eller en cellseparator, där stamcellerna avlägsnas. De återstående blodkomponenterna återförs genom en kateter i den andra armen.

Om det här inte ger tillräckligt med stamceller kan de tas direkt från benmärgen. För att skörda stamceller från benmärgen används en särskild spruta för att samla in benmärg från höftbenet. Benmärgen behandlas sedan för att ta tillvara stamcellerna.

När stamcellerna har skördats fryses de in. Efter cancerbehandlingen tinas stamcellerna upp och dras sedan upp i en sprutan så att de kan återföras eller transplanteras tillbaka till kroppen via en central kateter.

De första två veckorna efter ingreppet är immunförsvaret svagt, och är nödvändigt med transfusion av blodplättar och röda blodkroppar. Samtidigt börjar stamcellerna bilda nya blodkroppar och återställa benmärgen. Täta kontroller behövs för att se till att benmärgen och immunförsvaret fungerar som de ska.