Gå direkt till huvudinnehållet

Akut lymfatisk leukemi

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

I benens hålrum finns en svampaktig kärna som kallas benmärg. Här bildas blodets stamceller. Stamceller är omogna celler som bland annat kan utvecklas till blodkomponenter: röda blodkroppar som transporterar syre ut i kroppen, vita blodkroppar, eller lymfocyter, som bekämpar infektion, och blodplättar, som hjälper blodet att levra sig.

Akut lymfatisk leukemi är en cancersjukdom hos stamcellerna i benmärgen där lymfocyter bildas. Ordet akut innebär att cancercellerna förökar sig snabbt och tränger ut de normala cellerna i blodet och benmärgen. När antalet onormala lymfocyter ökar i blodet och benmärgen, bildas allt färre röda blodkroppar och blodplättar.

Om benmärgen inte kan bilda tillräckligt med friska lymfocyter, kan inte patienten bekämpa infektioner. Leukemiceller kan cirkulera i blodomloppet eller ge cancermetastaser i andra organ i kroppen. Vanliga symtom på akut lymfatisk leukemi är ihållande feber, trötthet, blödning, blåmärken som uppstår utan orsak och svullna lymfkörtlar.

Cellgifter sätts in som första behandling för att förstöra leukemicellerna, så att de normala blodkropparna ska kunna växa. Strålbehandling, biologisk behandling och benmärgstransplantation kan sättas in om cellgiftsbehandlingen inte ger tillräckligt resultat.

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste cancerformen hos småbarn, men de allra flesta av alla barn med sjukdomen kan botas.