Gå direkt till huvudinnehållet

Hösnuva, allergisk rinit

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Allergi uppstår när kroppen reagerar mot ämnen den inte tål. Ämnena, till exempel träpollen eller kvalsterdamm, kallas miljöantigen, eller allergener, och är i normalfallet helt ofarliga. Men immunsystemet hos en allergiker tolkar allergenerna som farliga.

Allergisk rinit, eller hösnuva, är en inflammation eller irritation i näsans slemhinnor. Allergisk rinit uppstår när ett allergen, som pollen, får din kropp att försvara sig genom att bilda antikroppar. Det kallas sensibilisering. Antikropparna binder sedan till så kallade mastceller, som avger ämnen som histamin. Processen gör att näsans blodkärl vidgas och att slemhinnorna blir inflammerade, vilket ger de vanliga allergisymtomen.

Den bästa behandlingen är att undvika allergenerna. Om det inte är möjligt kan läkemedel oftast begränsa symtomen. Ett läkemedel är antihistamin, som binder till receptorer och därmed hindrar histamin från att binda in. Det finns också avsvällande medel, kortikosteroider och immunterapi. Eftersom varje individ är unik finns ingen standardbehandling för allergisk rinit.