Gå direkt till huvudinnehållet

Allergivaccinering (allergenspecifik immunterapi, AST)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Allergi uppstår när kroppen reagerar mot ämnen den inte tål. Ämnen som trädpollen, kvalsterdamm eller födoämnen, kallas allergener. De är oftast ofarliga, men immunförsvaret hos en person med allergier aktiveras av allergenerna.

När kroppen för första gången utsätts för ett allergen bildar de vita blodkropparna antikroppar som förbereder immunförsvaret för nästa konfrontation med samma allergen. Antikroppar binder till mastceller — som finns i luftvägarnas och matsmältningssystemet. Om mastcellerna därefter exponeras för bara en liten mängd allergener så avger de särkilda ämnen. Ett av ämnena, histamin, ger de vanliga symtom som förknippas med allergier.

Ihållande eller besvärliga allergier kan ibland behandlas med allergivaccination (immunterapi, hyposensibilisering). Allergivacciner består av en liten mängd av det ämne som orsakar allergin. Patienten får injektioner av vaccinet med jämna mellanrum. Numera finns också behandling i tablettform för gräspollen- och husdammskvalsterallergi. Allergenmängden ökas gradvis upp till en verksam dosnivå som lindrar symtomen. Så småningom ökar behandlingen patientens tolerans för allergenet, så att det inte uppstår någon allergisk reaktion.