Gå direkt till huvudinnehållet

Allergier

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Allergi uppstår när kroppen reagerar mot ämnen den inte tål. De här ämnena, till exempel trädpollen eller kvalsterdamm, kallas allergener, och är normalt helt ofarliga. Men en allergikers immunsystem tolkar allergenerna som skadliga.

Vad händer då med kroppens immunförsvar när en person som till exempel är allergisk mot pollen utsätts för det allergenet?

Första gången kroppen utsätts för allergenet producerar de vita blodkropparna antikroppar, särskilt IgE-antikroppar, som förbereder immunförsvaret för nästa möte med samma allergen. Den här första gången uppstår inga allergisymtom, men på cellnivå binder IgE-antikropparna till mastcellerna. Mastceller är celler som finns i andningssystemet och mag-tarmkanalen, och på huden.

Den andra, och de följande gångerna, som den allergiska personen utsätts för pollen, kommer allergenet att bindas till IgE-antikroppen och göra att bland annat histamin avges från mastcellerna. Det ger allergisymtomen snuva, rinnande ögon och nysningar.

Det finns många olika typer av allergier, till exempel hudallergier och födoämnesallergier och många olika typer av allergiska reaktioner, allt ifrån hudutslag till kräkningar och diarré.