Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2014)


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.