Gå direkt till huvudinnehållet

Varikocele

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Åderbråck i skrotum som kan medföra nedsatt fertilitet.
Förekomst:
Förekommer i upp till cirka 15 % av alla män, uppstår ofta i puberteten. 
Symtom:
Oftast inga symtom. Molande värk, tyngdkänsla och skavkänsla förekommer. 
Kliniska fynd:
Fynd av förstorade vener över skrotum, vanligen vänstersidiga. Tydligare i stående eller vid Valsalvamanöver.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Ultraljud kan bekräfta diagnosen. Ibland fertilitetsprover. 
Behandling:
Vid smärta eller nedsatt fertilitet kan tillståndet behandlas, ofta genom kirurgisk åtgärd. 
 1. Crawford P, Crop JA. Evaluation of scrotal masses. Am Fam Physician. 2014;89(9):723-727. PMID:24784335. PubMed  
 2. Dubin L, Amelar RD. Varicocele size and results of varicocelectomy in selected subfertile men with varicocele. Fertil Steril. 1970;21(8):606-609. PMID:5433164. PubMed  
 3. Kroese ACJ, de Lange NM, Collins J, Evers JLH. Surgery or embolization for varicoceles in subfertile men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD000479. DOI: 10.1002/14651858.CD000479.pub5 DOI  
 4. Lomboy JR, Coward RM. The Varicocele: Clinical Presentation, Evaluation, and Surgical Management. Semin Intervent Radiol. 2016;33(3):163-169. PMID:27582602. PubMed  
 5. Afshar K, Domes T. Varicocele. Can Urol Assoc J. 2018 Apr;12(4 Suppl 1):S34-S36. PMID: 29681272. PubMed  
 6. Jensen CFS, Østergren P, Dupree JM, Ohl DA, Sønksen J, Fode M. Varicocele and male infertility. Nat Rev Urol. 2017;14(9):523-533. PMID:28675168. PubMed  
 7. Leslie SW, Sajjad H, Siref LE. Varicocele. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. PMID:28846314. PubMed  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hydrocele, spermatocele och varikocele. 2019-02-07 (Hämtad 2020-07-23). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Regionala cancercentrum i samverkan. Standardiserat vårdförlopp njurcancer. 2019-06-10 (Hämtat 2020-10-20). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 10. Masson P, Brannigan RE. The varicocele. Urol Clin North Am 2014; 41: 129-44. pmid:24286772 PubMed  
 11. Schlegel PN, Goldstein M. Alternate indications for varicocele repair: non-obstructive azoospermia, pain, androgen deficiency and progressive testicular dysfunction. Fertil Steril 2011; 96: 1288-93. pmid:22130099 PubMed  
 12. Owen RC, McCormick BJ, Figler BD, Coward RM. A review of varicocele repair for pain. Transl Androl Urol. 2017;6(Suppl 1):S20-S29. PMID:28725614. PubMed  
 13. Locke JA, Noparast M, Afshar K. Treatment of varicocele in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Pediatr Urol. 2017;13(5):437-445. PMID:28851509. PubMed  
 14. Bazian Ltd. Varicocele. Clin Evid 2003; 11: 1186-91. Clinical Evidence  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg