Gå direkt till huvudinnehållet

Testikeltorsion, funikeltorsion

Senast reviderad:


Definition:
Vid en testikeltorsion vrids sädessträngen runt sin axel vilket gör att det uppstår venös stas/arteriell insufficiens med ischemi i testikeln.
Förekomst:
Vanligast hos spädbarn och killar 12–18 år. 
Anamnes:
Vanligen akuta skrotala smärtor med illamående och kräkningar. Hos spädbarn kan oro vara det enda tecknet.
Kliniska fynd:
Mycket öm testikel som är svullen. Ofta hög position av testikeln med ofta nedsatt kremasterreflex. 
Diagnostik:
Om man misstänker diagnosen kan lågt CRP och specifika fynd på ultraljud med doppler stärka misstanken. För slutgiltig diagnos behövs kirurgisk exploration. 
Behandling:
Behandling består av att vrida tillbaka testikeln och fixera den till pungens insida (orchopexi).
  1. Bourke MM, Silverberg JZ. Acute Scrotal Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):593–610. PMID:31563197. PubMed  
  2. Ta A, D'Arcy FT, Hoag N, D'Arcy JP, Lawrentschuk N. Testicular torsion and the acute scrotum: current emergency management. Eur J Emerg Med. 2016;23(3):160-165. PMID:26267075. PubMed  
  3. Sharp VJ, Kieran K, Arlen AM. Testicular torsion: diagnosis, evaluation, and management. Am Fam Physician. 2013;88(12):835-840. PMID:24364548. PubMed  
  4. Seng YJ, Moissinac K. Trauma induced testicular torsion: a reminder for the unwary. J Accid Emerg Med 2000; 17: 381-2. PubMed  
  5. Crawford P, Crop JA. Evaluation of scrotal masses. Am Fam Physician. 2014;89(9):723–727. PMID:24784335. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg