Gå direkt till huvudinnehållet

Testikelretention, retentio testis

Senast reviderad:


Definition:
Tillstånd där testiklarna inte vandrat ner till skrotum. Ger en ökad risk för infertilitet och testikelcancer. 
Förekomst:
1–2 % vid 6 månaders ålder.
Symtom:
Asymtomatiskt tillstånd. 
Kliniska fynd:
Ofta palpabel testikel som ligger högt i skrotum eller intill bukväggen. 
Diagnostik:
Klinisk diagnos, bilddiagnostik behövs sällan.
Behandling:
Behandlingen är kirurgisk (laparoskopi eller öppen kirurgi). 
 1. Hutson JM, Balic A, Nation T, Southwell B. Cryptorchidism. Semin Pediatr Surg 2010; 19: 215-24.
 2. Wampler SM, Llanes M. Common scrotal and testicular problems. Prim Care 2010; 37: 613-26. PMID: 20705202 PubMed  
 3. Lao OB, Fitzgibbons RJ Jr, Cusick RA. Pediatric inguinal hernias, hydroceles, and undescended testicles. Surg Clin North Am 2012; 92: 487-504.
 4. Keys C, Heloury Y. Retractile testes: a review of the current literature. J Pediatr Urol 2012; 8: 2-6.
 5. Werner K. Testikel saknas. Rikshandboken barnhälsosjukvård. 2014-08-11 (Hämtad 2020-03-09). www.rikshandboken-bhv.se  
 6. Västra götalandsregionen. Testikelretention (retentio testis), handläggning vid SÄS. 2019-05-14 (Hämtad 2020-03-09). alfresco.vgregion.se  
 7. Bay K, Main KM, Toppari J, et al. Testicular descent: INSL3, testosterone, genes and the intrauterine milieu. Nat Rev Urol 2011; 8: 187-96.
 8. Chacko JK, Barthold JS. Genetic and environmental contributors to cryptorchidism. Pediatr Endocrinol Rev 2009; 6: 476-80.
 9. Barthold JS. Undescended testis: current theories of etiology. Curr Opin Urol 2008; 18: 395-400. pmid:18520761 PubMed  
 10. Virtanen HE, Adamsson A. Cryptorchidism and endocrine disrupting chemicals. Mol Cell Endocrinol 2012; 355: 208-20.
 11. Holland AJ, Nassar N, Schneuer FJ. Undescended testes: an update. Curr Opin Pediatr. 2016;28(3):388–394. PMID:27138807. PubMed  
 12. Hutson JM, Vikraman J, Li R, et al. Undescended testis: What paediatricians need to know. J Paediatr Child Health. PMID:29148186. PubMed  
 13. Ludwikowski B, González R. The controversy regarding the need for hormonal treatment in boys with unilateral cryptorchidism goes on: a review of the literature. Eur J Pediatr 2012. pmid:22395567 PubMed  
 14. Ritzén EM, Bergh A, Bjerknes R, et al. Nordic consensus on treatment of undescended testes. Acta Paediatr. 2007;96(5):638–643. PMID:17326760. PubMed  
 15. Bergbrant S, Omling E. Bristande följsamhet till riktlinjer för behandling av kryptorkism. Läkartidningen. 2018;115:E76F. www.lakartidningen.se  
 16. Lee PA. Fertility after cryptorchidism: epidemiology and other outcome studies. Urology 2005; 66: 247-31.
 17. Wood HM, Elder JS. Cryptorchidism and Testicular Cancer: Separating Fact From Fiction. The Journal of Urology 2009; 181(12): 452-61. pmid:19084853 PubMed  
 18. Cook MB, Akre O, Forman D, et al. A systematic review and meta-analysis of perinatal variables in relation to the risk of testicular cancer--experiences of the son. Int J Epidemiol 2010; 39: 1605-18.
 19. Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A, Kaijser M, Akre O. Age at surgery for undescended testis and risk of testicular cancer. N Engl J Med 2007; 356: 1835-41. New England Journal of Medicine  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas