Gå direkt till huvudinnehållet

Testikelcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Okontrollerad celltillväxt som utgår från germinalcellsvävnad utgör 90–95 % av alla fall av testikelcancer. Dessa utgörs av två huvudtyper; seminom och icke-seminom.
Förekomst:
I Sverige registreras 355 nya fall årligen och åldersjusterad incidens är 7,2/100 000 män. Incidensen är ökande.
Symtom:
Förändring av storlek eller konsistens på testikel, smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
Kliniska fynd:
Palpabel knöl i testikeln. Misstänkt epididymit där symtomen kvarstår efter 3 veckor trots behandling. Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) 
Diagnostik:
Klinisk undersökning med inspektion, palpation och genomlysningstest. Ultraljud testiklar och tumörmarkörer.
Behandling:
Kirurgi, cytostatika och strålning är aktuella behandlingsformer. Prognosen är mycket god med cirka 95% femårsöverlevnad hos dem med spridd sjukdom.
 1. Stevenson SM, Lowrance W. Epidemiology and Diagnosis of Testis Cancer. Urol Clin North Am. 2015 Aug;42(3):269-75. PMID: 26216814 PubMed  
 2. Peckham M. Testicular cancer. Acta Oncol 1988; 27: 439-53. PubMed  
 3. Sobin LH, Witterkind C: TNM classification of malignant tumours., UICC Wiley-Liss, 2007.
 4. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor- based staging system for metastatic germ cell cancers. International Germ Cell Cancer Collaborative Group. J Clin Oncol 1997; 15: 594-603. PubMed  
 5. NORDCAN. Testikelcancer. Hämtad 2018-10-03. www-dep.iarc.fr  
 6. Richiardi L, Bellocco R, Adami HO et al. Testicular cancer incidence in eight Northern European countries: secular and recent trends. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13: 2157-66. PubMed  
 7. Horwich A, Shipley J, Huddart R. Testicular germ-cell cancer. Lancet 2006; 367: 754-65. PMID: 16517276. PubMed  
 8. Ekbom A, Richiardi L, Akre O, Montgomery SM, Sparén P. Age at immigration and duration of stay in relation to risk for testicular cancer among Finnish immigrants in Sweden. J Natl Cancer Inst 2003; 95: 1238 - 40. PubMed  
 9. Hoei-Hansen CE, Nielsen JE, Almstrup K, et al. Transcription factor AP-2gamma is a developmentally regulated marker of testicular carcinoma in situ and germ cell tumors. Clin Cancer Res 2004; 10: 8521-30. PubMed  
 10. Hoei-Hansen CE, Rajpert-De Meyts E, Daugaard G et al. Carcinoma in situ testis, the progenitor of testicular germ cell tumours: a clinical review. Ann Oncol 2005; 16: 863-8. PubMed  
 11. Giwercman A, Muller J and Skakkebaek NE. Prevalence of carcinoma in situ and other histopathological abnormalities in testes from 399 men who died suddenly and unexpectedly. J Urol 1991; 145: 77-80. PubMed  
 12. Skakkebæk NE, Rajpert-De Meyts E, Main KM. Testicular dysgenesis syndrome: an increasingly common developmental disorder with environmental aspects. Hum Reprod 2001; 16: 972-8. PubMed  
 13. Jacobsen R, Bostofte E, Engholm G, Hansen J, Olsen JH, Skakkebaek NE, et al. Risk of testicular cancer in men with abnormal semen characteristics: cohort study. . BMJ 2000; 321: 789-92. PubMed  
 14. Hemminki K, Chen B. Familial risks in testicular cancer as aetiological clues. Int J Androl 2006; 29:205. PubMed  
 15. Levin HS. Tumors of the testis in intersex syndromes. Urol Clin North Am 2000; 27: 543-51. PubMed  
 16. Shephard EA, Hamilton WT. Selection of men for investigation of possible testicular cancer in primary care: a large case-control study using electronic patient records. Br J Gen Pract 2018. pmid:29970393 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 17. Testikelcancer. Standardiserat vårdförlopp, SVF. Förkortad version för primärvården, RCC www.cancercentrum.se  
 18. RCC. Standardiserat vårdförlopp testikelcancer. Hämtad 2018-10-03. www.cancercentrum.se  
 19. Krege S, Beyer J, Souchon R, et al. European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the second meeting of the European Germ Cell Cancer Consensus Group (EHCCCG): Part I. European Urology 2008; 53: 478-96. PubMed  
 20. Krege S, Beyer J, Souchon R, et al. European consensus conference on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the second meeting of the European Germ Cell Cancer Consensus Group (EHCCCG): Part II. European Urology 2008; 53: 497-513. PubMed  
 21. Nazareth I, Lewin J, King M. Sexual dysfunction after treatment for testicular cancer - a systematic review. J Psychosom Res 2001; 51: 735-43. PubMed  
 22. Fung C, Fossa SD, Williams A, Travis LB. Long-term Morbidity of Testicular Cancer Treatment. Urol Clin North Am. 2015 Aug;42(3):393-408. pmid: 26216826. PubMed  
 23. Aareleid T, Sant M, Hédelin G and the Eurocare Group. Improved survival for patients with testicular cancer in Europe since 1978. Eur J Cancer 1998; 34: 2236-40. PubMed  
 24. Rosendal S, Kristensen E, Giraldi AGE. Seksuelle dysfunktioner hos mænd, der er behandlet for testikelkræft. Ugeskr Læger 2007; 169: 3941. PubMed  
 • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet