Gå direkt till huvudinnehållet

Testikelcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Okontrollerad celltillväxt som utgår från germinalcellsvävnad utgör 90–95 % av alla fall av testikelcancer. Dessa utgörs av två huvudtyper; seminom och icke-seminom.
Förekomst:
I Sverige registreras 355 nya fall årligen och åldersjusterad incidens är 7,2/100 000 män. Incidensen är ökande.
Symtom:
Förändring av storlek eller konsistens på testikel, smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
Kliniska fynd:
Palpabel knöl i testikeln. Misstänkt epididymit där symtomen kvarstår efter 3 veckor trots behandling. Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) 
Diagnostik:
Klinisk undersökning med inspektion, palpation och genomlysningstest. Ultraljud testiklar och tumörmarkörer.
Behandling:
Kirurgi, cytostatika och strålning är aktuella behandlingsformer. Prognosen är mycket god med cirka 95% femårsöverlevnad hos dem med spridd sjukdom.
  • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet