Gå direkt till huvudinnehållet

Hydrocele testis

Senast reviderad:


Definition:
Ansamling av vatten i tunica vaginalis. 
Förekomst:
Förekommer hos nyfödda, men är vanligare hos män över 65 års ålder. 
Symtom:
Vanligen inga symtom. Ibland obehag, tyngdkänsla och/eller praktiska besvär (fysisk aktivitet, sex).
Kliniska fynd:
Jämn, fluktuerande svullnad. Vanligen oöm. 
Diagnostik:
Hydrocele är en genomlyslig svullnad. Ultraljud kan övervägas i vissa fall.
Behandling:
Vanligen ingen behandling. Vid symtom kan aspiration (med eller utan skleroterapi) eller kirurgi övervägas. 
  1. Rioja J, Sánchez-Margallo FM, Usón J, Rioja LA. Adult hydrocele and spermatocele. BJU Int. 2011;107(11):1852-1864. PMID:21592287. PubMed  
  2. Chang YT, Lee JY, Wang JY, Chiou CS, Chang CC. Hydrocele of the spermatic cord in infants and children: its particular characteristics. Urology. 2010 Jul. 76(1):82-6.
  3. Lundström KJ, Söderström L, Jernow H, Stattin P, Nordin P. Epidemiology of hydrocele and spermatocele; incidence, treatment and complications. Scand J Urol. 2019;53(2-3):134-138. PMID:30990342. PubMed  
  4. Huzaifa M, Moreno MA. Hydrocele. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. PMID:32644551. PubMed  
  5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hydrocele, spermatocele och varikocele. 2019-02-07 (Hämtad 2020-07-20). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  6. Bayne A, Paduch D, Skoog SJ. Pressure, fluid and anatomical characteristics of abdominoscrotal hydroceles in infants. J Urol 2008; 180: 1720-3. PubMed  
  7. Löfgren P. Vattenbråck/Hydrocele. Rikshandboken Barnhälsovård. 2018-08-13 (Hämtad 2020-07-21). www.rikshandboken-bhv.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Ralph Peeker, professor och överläkare, urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg