Gå direkt till huvudinnehållet

Epididymit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Inflammation eller infektion i bitestikel, oftast orsakad av bakterier. 
Förekomst:
Ovanligt tillstånd. Förekommer framför allt hos män som är sexuellt aktiva. 
Symtom:
Subakut ensidig, smärta i skrotum, ofta strålande upp i buken och/eller flanksmärta. Feber och tecken på uretrit/UVI förekommer.
Kliniska fynd:
Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Urinsticka och -odling rekommenderas. Prover för STI hos sexuellt aktiva män.
Behandling:
Kan bestå av smärtstillande, stabilisering av bitestikeln och antibiotikabehandling. 
 1. McConaghy JR, Panchal B. Epididymitis: an overview. Am Fam Physician 2016; Nov 1;94(9): 723-726. pmid:27929243 PubMed  
 2. Louette A, Krahn J, Caine V, et al. Treatment of Acute Epididymitis: A Systematic Review and Discussion of the Implications for Treatment Based on Etiology. Sex Trans Dis 2018; 458129: e104-8. pmid:30044339 PubMed  
 3. Santillanes G, Gausche-Hill M, Lewis RJ. Are antibiotics necessary for pediatric epididymitis?. Pediatr Emerg Care 2011; 27: 174-8. PubMed  
 4. Redshaw JD, Tran TL, Wallis MC, deVries CR. Epididymitis: a 21-year retrospective review of presentations to an outpatient urology clinic. J Urol 2014; 192(4): 1203–1207. pmid:24735936 PubMed  
 5. Beetz R, Stehr M. Epididymitis in Children: Fact or Fiction. Aktuelle Urol 2017; 48(5): 437-442. pmid:28511231 PubMed  
 6. Tracy CR, Steers WD, Costabile R. Diagnosis and management of epididymitis. Urol Clin North Am. 2008; 35(1): 101–108. pmid:18061028 PubMed  
 7. Rupp TJ, Leslie SW. Epididymitis. StatPearls Internet: StatPearls Publishing; 2019 (Hämtad 2019-11-13). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Somekh E, Gorenstein A, Serour F. Acute epididymitis in boys: evidence of a post-infectious etiology. J Urol 2004; 171(1): 391-4. pmid:14665940 PubMed  
 9. Modi S, Mohan M, Jennings A. Acute Scrotal Swelling in Henoch-Schonlein Purpura: Case Report and Review of the Literature. Urol Case Rep 2016; 6: 9-11. pmid:27169017 PubMed  
 10. Street EJ, Justice ED, Kopa Z, et al. The 2016 European guideline on the management of epididymo-orchitis. Int J STD AIDS 2017; 28(8): 744-749. pmid:28632112 PubMed  
 11. Gordhan CG, Sadeghi-Nejad H. Scrotal pain: evaluation and management. Korean J Urol 2015; 56(1): 3-11. pmid:25598931 PubMed  
 12. McAdams CR, Del Gaizo AJ. The utility of scrotal ultrasonography in the emergent setting: beyond epididymitis versus torsion. Emerg Radiol 2018; 25(4): 341-348. pmid:29679169 PubMed  
 13. Santillanes G, Gausche-Hill M, Lewis RJ.. Are antibiotics necessary for pediatric epididymitis?. Pediatr Emerg Care 2011; 27(3): 174-8. pmid:21346680 PubMed  
 14. Region Örebro Län. Epididymit. 2010-02-08 (Hämtad 2019-11-13). www.regionorebrolan.se  
 15. Region Uppsala. Urologiska sjukdomar, vårdriktlinjer. 2019-11-06 (Hämtad 2019-11-13). publikdocplus.regionuppsala.se  
 16. Viss (Region Stockholm). Skrotal smärta. November 2017 (Hämtad 2019-11-13). www.viss.nu  
 17. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Strama (2019) www.folkhalsomyndigheten.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg