Gå direkt till huvudinnehållet

Prematur ejakulation

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
För snabb eller för tidig utlösning. Kan delas in i olika former.
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symtom:
Kort tid från sexuell stimulering till ejakulation, känsla av dålig kontroll över ejakulationen och ett kliniskt signifikant lidande.
Kliniska fynd:
Inga typiska fynd.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnesen.
Behandling:
Behandlingsalternativen är läkemedel, främst SSRI, samt beteende- och psykoterapi.
 1. Pereira-Lourenço M, Brito DVE, Pereira BJ. Premature Ejaculation: From Physiology to Treatment. J Family Reprod Health. 2019;13(3):120-131. PMID:32201486. PubMed  
 2. Serefoglu EC, McMahon CG, Waldinger MD, et al. An evidence-based unified definition of lifelong and acquired premature ejaculation: report of the second international society for sexual medicine ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. Sex Med. 2014;2(2):41-59. PMID:25356301. PubMed  
 3. Crowdis M, Nazir S. Premature Ejaculation. Updated 2020 Jun 28. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. PMID:31536307. PubMed  
 4. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. icd.who.int  
 5. Fugl-Meyer K . Manlig sexuell dysfunktion: inte bara en fråga om potens. Läkartidningen 2009; 39(106): 2453-59. lakartidningen.se  
 6. Chung E, Gilbert B, Perera M, Roberts MJ. Premature ejaculation: A clinical review for the general physician. Aust Fam Physician. 2015;44(10):737-743. PMID:26484490. PubMed  
 7. Puppo V, Sharif H. Premature ejaculation is not a disease. Int J Urol. 2017;24(8):641.PMID:28556270. PubMed  
 8. Martin C, Nolen H, Podolnick J, Wang R. Current and emerging therapies in premature ejaculation: Where we are coming from, where we are going. Int J Urol. 2017;24(1):40-50. PMID:27704632. PubMed  
 9. Sathianathen NJ, Hwang EC, Mian R, et al. Selective serotonin re-uptake inhibitors for premature ejaculation in adult men. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Mar 21;3:CD012799. doi: 10.1002/14651858.CD012799.pub2 DOI  
 10. Xia JD, Zhou LH, Han YF, et al. A reassessment of penile sensory pathways and effects of prilocaine-lidocaine cream in primary premature ejaculation. Int J Impot Res. 2014 Sep-Oct;26(5):186-90. doi: 10.1038/ijir.2014.5. PMID: 24572995. PubMed  
 11. Yang Y, Wang X, Bai Y, Han P. Circumcision does not have effect on premature ejaculation: A systematic review and meta-analysis. Andrologia. 2018;50(2):10.1111/and.12851. PMID:28653427. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg