Gå direkt till huvudinnehållet

Ejakulations- och orgasmstörning hos män

Senast reviderad:


Definition: 
Fördröjd ejakulation, utebliven förmåga att ejakulera, retrograd ejakulation, smärtsam ejakulation, orgasmstörningar och nedsatt libido.
Förekomst:
Ovanligt.
Anamnes:
Inriktar sig på sexualanamnes och frågor för att identifiera möjliga orsaker.
Kliniska fynd:
Undersökning av genitalier och bäckenområdet. Bedömning av reflexer.
Diagnostik:
Vanligen baseras diagnosen på anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Beror på bakomliggande orsaker. Farmakologisk behandling kan ibland ha effekt.
 1. Fugl-Meyer K. Manlig sexuell dysfunktion: Inte bara en fråga om potens. Lakartidningen.se 2009-09-21. lakartidningen.se  
 2. Kasman AM, Bhambhvani HP, Eisenberg ML. Ejaculatory Dysfunction in Patients Presenting to a Men's Health Clinic: A Retrospective Cohort Study. Sex Med. 2020;8(3):454-460. PMID:32553504. PubMed  
 3. Abdel-Hamid IA, Ali OI. Delayed Ejaculation: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. World J Mens Health. 2018;36(1):22-40. PMID:29299903. PubMed  
 4. Gray M, Zillioux J, Khourdaji I, Smith RP. Contemporary management of ejaculatory dysfunction. Transl Androl Urol. 2018;7(4):686-702. PMID:30211060. PubMed  
 5. Colpi GM, Hargreave TB, Papp GK, et al. Guidelines on disorders of ejaculation. European Association of Urology. 2001 (hämtad 2022-05-02). uroweb.org  
 6. Althof SE. Psychological interventions for delayed ejaculation/orgasm. Int J Impot Res. 2012;24(4):131-136. PMID:22378496. PubMed  
 7. Rowland D, McMahon CG, Abdo C, et al. Disorders of orgasm and ejaculation in men. J Sex Med. 2010;7(4 Pt 2):1668-1686. PMID:20388164. PubMed  
 8. Shindel AW, Althof SE, Carrier S, et al. Disorders of Ejaculation: An AUA/SMSNA Guideline. J Urol. 2022;207(3):504-512. PMID:34961344. PubMed  
 9. Jenkins LC, Mulhall JP. Delayed orgasm and anorgasmia. Fertil Steril. 2015;104(5):1082-1088. PMID:26439762. PubMed  
 10. Mackett C.W. (2015). Adult sexual dysfunction. South-Paul J.E., & Matheny S.C., & Lewis E.L.(Eds.), CURRENT Diagnosis & Treatment: Family Medicine, 4e. McGraw Hill.
 11. Paduch DA, Polzer PK, Ni X, Basaria S. Testosterone replacement in androgen-deficient men with ejaculatory dysfunction: a randomized controlled trial.. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2956. pmid:26158605 PubMed