Gå direkt till huvudinnehållet

Kronisk prostatit, kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom

Senast reviderad:


Definition:
Kronisk prostatit kan delas in i kronisk bakteriell prostatit och kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom (KBSS). 
Förekomst:
Prevalensen har uppskattats till 9 %. Över 90 % är KBSS.
Symtom:
Mest typiskt är smärtor, tryck eller obehag i perineum eller bakom symfysen. Smärtorna strålar ofta ut till eller känns i skrotum, penis (särskilt ollon), ändtarmsområdet, ljumske, rygg eller mage. Låggradig feber talar för bakteriell genes.
Kliniska fynd:
Prostatan kan vara öm och diffust förstorad, vilket talar för en bakteriell genes. 
Diagnostik:
Bakteriuri talar för bakteriell genes, medan KBSS är en uteslutningsdiagnos. 
Behandling:
Smärtlindring och antibiotika vid bakteriell genes. Multimodal behandling vid KBSS, som kan inkludera bland annat läkemedel, fysioterapi, akupunktur och kognitiv beteendeterapi.
 1. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA 1999; 282:236. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Franco JV, Turk T, Jung JH et al. Non‐pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2018; 5: CD012551. DOI:https://dx.doi.org/10.1002%2F14651858.CD012551.pub3. Cochrane (DOI)  
 3. Roberts RO, Lieber MM, Rhodes T, et al. Prevalence of a physician-assigned diagnosis of prostatitis: the Olmsted County study of urinary symptoms and health status among men. Urology 1998; 51: 578-84. PubMed  
 4. Rees J, Abrahams M, Doble A, et al; Prostatitis Expert Reference Group (PERG). Diagnosis and treatment of chronic bacterial prostatitis and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a consensus guideline. BJU Int. 2015;116(4):509–525. PMID:25711488. PubMed  
 5. Pirola GM, Verdacchi T, Rosadi S, et al. Chronic prostatitis: current treatment options. Res Rep Urol. 2019;11:165–174. PMID: 31240202. PubMed  
 6. Magistro G, Wagenlehner FM, Grabe M, et al. Contemporary Management of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. Eur Urol. 2016;69(2):286–297. PMID:26411805. PubMed  
 7. Bowen DK, Dielubanza E, Schaeffer AJ. Chronic bacterial prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. BMJ Clin Evid. 2015;2015:1802. PMID:26313612. PubMed  
 8. Propert KJ, McNaughton-Collin M, Leiby BE et al. A prosepctive study of symptoms and quality of life in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. J Urol 2006; 175: 619-23. PubMed  
 9. Zaidi N, Thomas D, Chughtai B. Management of Chronic Prostatitis (CP). Curr Urol Rep. 2018;19(11):88. PMID:30167899. PubMed  
 10. Schaeffer AJ. Editorial: Emerging concepts in the management of prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. J Urol 2003; 169:597. PubMed  
 11. Nickel JC, Roehrborn CG, O'Leary MP et al. Examination of the relationship between symptoms of prostatitis and histological inflammation. J Urol 2007; 178: 896-901. PubMed  
 12. Lidbeck J. Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Läkartidningen 2016; 113: D4YA. www.lakartidningen.se  
 13. Anderson RU, Orenberg EK, Morey A, et al. Stress induced hypothalamus-pituitary-adrenal axis responses and disturbances in psychological profiles in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. J Urol 2009; 182:2319. PubMed  
 14. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Bäckenbottensmärtsyndrom. 2018-11-04 (Hämtad 2020-02-18). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 15. Larsen EH, Frimodt-Møller C. Prostatitis--pelvic pain syndrome. Ugeskr Laeger. 2007;169(20):1921–1923. PMID:17553373. PubMed  
 16. Walz J, Perrotte P, Hutterer G, et al. Impact of chronic prostatitis-like symptoms on the quality of life in a large group of men. BJU Int 2007; 100:1307. PubMed  
 17. Rodríguez MA, Afari N, Buchwald DS, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Working Group on Urological Chronic Pelvic Pain. Evidence for overlap between urological and nonurological unexplained clinical conditions. J Urol 2009; 182:2123. PubMed  
 18. Sönmez NC, Kiremit MC, Güney S, et al. Sexual dysfunction in type III chronic prostatitis (CP) and chronic pelvic pain syndrome (CPPS) observed in Turkish patients. Int Urol Nephrol 2011; 43:309. PubMed  
 19. Müller A, Mulhall JP. Sexual dysfunction in the patient with prostatitis. Curr Urol Rep 2006; 7:307. PubMed  
 20. Holt JD, Garrett WA, McCurry TK, et al. Common Questions About Chronic Prostatitis. Am Fam Physician. 2016;93(4):290–296. PMID:26926816. PubMed  
 21. Nickel JC, Shoskes D, Wang Y, et al. How does the pre-massage and post-massage 2-glass test compare to the Meares-Stamey 4-glass test in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome? J Urol. 2006;176(1):119–124.
 22. Perletti G, Marras E, Wagenlehner FME, Magri V. Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009071. DOI: 10.1002/14651858.CD009071.pub2. DOI  
 23. Vårdgivare Skåne. Bakteriell prostatit. 2018-12-19 (2020-02-19). vardgivare.skane.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde