Gå direkt till huvudinnehållet

Akut bakteriell prostatit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut bakteriell prostatit (ABP) är en infektion i prostata som ger urinvägsbesvär och bäckenbottensmärtor, ofta i kombination med svår sepsis.
Förekomst:
Ovanlig sjukdom. Förekommer främst hos män 20–40 år och män över 70 år. 
Symtom:
Akuta smärtor i buken/perineum/perianalt, symtom på urinvägspåverkan föreligger, feber, frossa, sjukdomskänsla och illamående med eller utan kräkningar. Smärtor vid defekation, eventuellt flytning, smärtsam utlösning och hematospermi kan förekomma.
Kliniska fynd:
Feber, nedsatt allmäntillstånd och palpationsömhet över prostata. Bukpalpation kan identifiera en förstorad urinblåsa på grund av urinretention.
Diagnostik:
Diagnosen kan ställas med typisk anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Behandling består av smärtlindring, antibiotika och behandling av eventuell urinretention.
 1. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA 1999; 282: 236. pmid:10422990 PubMed  
 2. Videčnik Zorman J, Matičič M, Jeverica S, et al. Diagnosis and treatment of bacterial prostatitis. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2015; 24(2): 25-9. pmid:26086164 PubMed  
 3. Peeker R. Sjukdomar i manliga genitalia. Läkemedelsboken. Hämtad 2018-02-01: Läkemedelsboken. Hämtad 2018-02-01, . lakemedelsboken.se  
 4. Krieger JN, Lee SW, Jeon J, Cheah PY, Liong ML, Riley DE. Epidemiology of prostatitis. Int J Antimicrob Agents. 2008;31(suppl 1):S85–S90. PMID:18164907. PubMed  
 5. Coker TJ, Dierfeldt DM. Acute bacterial prostatitis: Diagnosis and management. Am Fam Physician 2016 Jan 15; 93(2): 114-120. pmid: 26926407 PubMed  
 6. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
 7. Läkemedelsverket. Begränsning i användning av kinoloner och fluorokinoloner. 2018. lakemedelsverket.se lakemedelsverket.se  
 8. Millán-Rodríguez F, Palou J, Bujons-Tur A, et al. Acute bacterial prostatitis: two different sub-categories according to a previous manipulation of the lower urinary tract. World J Urol. 2006;24(1):45–50. PMID:16437219 . PubMed  
 9. Yoon BI, Han DS, Ha US, et al. Clinical courses following acute bacterial prostatitis. Prostate Int 2013; 1: 89-93. pmid:24223408 PubMed  
 10. Ludwig M. Diagnosis and therapy of acute prostatitis, epididymitis and orchitis. Andrologia. 2008;40(2):76–80. PMID:18336454. PubMed  
 • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen