Gå direkt till huvudinnehållet

Uretrastriktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Förträngning av urinröret. Kan uppstå på grund av många olika orsaker, bland annat inflammation, trauma (inklusive oförsiktig instrumentering eller kateterisering) eller behandling av benign prostatahyperplasi (TURP) eller prostatacancer.
Förekomst:
Relativt vanlig orsak till symtom från de nedre urinvägarna hos män.
Symtom:
Typiska symtom är obehag vid urinering, minskad kraft i urinstrålen, ofullständig tömning av urinblåsan, droppande och frekventa urineringsbehov. Tömningssvårigheterna utvecklas långsamt.
Kliniska fynd:
Vanligen inga kliniska fynd. Eventuellt meatusstenos när orsaken är lichen sclerosus.
Diagnos:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, kliniska fynd, urinflödesmätning samt bilddiagnostiska och endoskopiska fynd.
Behandling:
Olika kirurgiska metoder.
  1. Verla W, Oosterlinck W, Spinoit AF, Waterloos M. A Comprehensive Review Emphasizing Anatomy, Etiology, Diagnosis, and Treatment of Male Urethral Stricture Disease. Biomed Res Int. 2019;2019:9046430. Published 2019 Apr 18. PMID: 31139658 PubMed  
  2. Abdeen BM, Badreldin AM. Urethral Strictures. 2022 Oct 17. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 33231967 PubMed  
  3. Smith TG 3rd. Current management of urethral stricture disease. Indian J Urol. 2016 Jan-Mar;32(1):27-33. doi: 10.4103/0970-1591.173108. PMID: 26941491 PubMed  
  4. Murphy GP, Fergus KB, Gaither TW, et al. Urinary and Sexual Function after Perineal Urethrostomy for Urethral Stricture Disease: An Analysis from the TURNS. Journal of Urology, 1 May 2019.
  5. Ivaz SL, Veeratterapillay R, Jackson MJ et al. Intermittent self-dilatation for urethral stricture disease in males: A systematic review and meta-analysis. Neurourol Urodyn. 2016 Sep;35(7):759-63. doi: 10.1002/nau.22803. Epub 2015 Jun 11. PMID: 26094812 PubMed  
  6. Waxman SW, Morey AF. Management of urethral strictures. Lancet 2006; 367: 1379-80. PubMed  
  7. Wong SS, Aboumarzouk OM, Narahari R, O'Riordan A, Pickard R. Simple urethral dilatation, endoscopic urethrotomy, and urethroplasty for urethral stricture disease in adult men. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD006934. doi: 10.1002/14651858.CD006934.pub3. PMID: 23235635 PubMed  
  8. Chapple C, Andrich D, Atala A, et al. SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: The management of anterior urethral stricture disease using substitution urethroplasty. Urology. 2014;83(3 Suppl):S31-S47. PMID: 24411214 PubMed  
  • Ralph Peeker, professor och överläkare i urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutetet