Gå direkt till huvudinnehållet

Uretraskador hos män

Publicerad:


Definition:
Uretraskador är oftast en följd av våld mot urinröret i samband med trafikolyckor eller fall från hög höjd.
Förekomst:
Förhållandevis sällsynt.
Symtom:
Symtom kan vara lokal smärta, hematuri eller blödning från uretra, smärta vid urinering, minskat tryck i urinstrålen och urinretention.
Kliniska fynd:
Tecken på skada är blod i urinrörsmynningen, svårigheter att tömma urinblåsan, högt stående prostata, eventuellt tecken på ledsagande skador som exempelvis bäckenfraktur.
Diagnostik:
Retrograd uretrografi.
Behandling:
Kateter. Kirurgi.
  1. Cummings JM, Boullier J. Urethral trauma. eMedicine, last updated Jul 13, 2006.
  2. Smith JK, Schauberger JS, Kenney P. eMedicine Journal serial online. Last updated: Aug 2004.
  3. Mitchell JP. Injuries to the urethra. Br J Urol 1968; 40: 649-70 PubMed  
  4. Cass AS, Godec CJ. Urethral injury due to external trauma. Urology 1978; 11: 607-11. PubMed  
  5. Kiracofe HL, Pfister RR, Peterson NE. Management of non-penetrating distal urethral trauma. J Urol 1975; 114: 57-62. PubMed  
  6. Goldman SM, Sandler CM, Corriere JN Jr, McGuire EJ. Blunt urethral trauma: a unified, anatomical mechanical classification. J Urol 1997; 157: 85-9. PubMed  
  7. Walsh PC, Wein AJ, Kavoussi LR, Peters CA, Novick AC, eds. Campbell's Urology. 8th ed, Philadelphia, Pa: Saunders; 2002.
  • Hans Hedelin Professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde

Tidigare sakkunniga

  • Anders Angelsen, överläkare dr med, Urologisk avdeling, St. Olavs Hospital, och förste amanuens, Inst for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim