Gå direkt till huvudinnehållet

Penisdeviation

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Penisdeviation kan antingen vara medfödd (krummerik) eller förvärvad (Peyronies sjukdom). Peyronies sjukdom är ett inflammatoriskt tillstånd med krökning av penis till följd av ärrbildning i tunica albuginea som omger svällkropparna.
Förekomst:
Medfödd penisdeviation är sällsynt med en incidens <1%, blir mer tydlig vid puberteten. Peyronies sjukdom är relativt vanligt med en prevalens på 0,5 %–7 %, typisk ålder 55–60 år.
Symtom:
Eventuellt smärtor eller obehag vid samlag och erektionsproblem.
Kliniska fynd:
Tillståndet bedöms lättast vid erektion. Medfödd penisdeviation: ofta lindrig ventral deviation och utan palpabla plack, ömhet i svällkroppar eller försvagad erektion. Peyronies sjukdom: I regel palperas ett hårt plack på 10-20 mm, och med tydlig avgränsning till omgivande vävnad på den sida som penis devierar eller kröker sig åt (ofta dorsalsidan). Vid sjukdomsdebut ömmar placket, men det blir oömt när inflammationen läker ut.
Diagnostik:
Fotografering i hemmet av erigerad penis ovanifrån och från sidan är till stor hjälp, eventuellt direkt observation efter intrakavernös injektion av vasoaktivt läkemedel. 
Behandling:
Systemisk läkemedelsbehandling (dock osäker effekt) och/eller intralesionella injektioner med kollagenas kan prövas vid Peyronies sjukdom. Kirurgi kan vara till hjälp vid svåra deviationer/krökningar med svårighet att genomföra samlag.
 1. K. Hatzimouratidis, I. Eardley, F. Giuliano et al. Guidelines on Penile Curvature. European Association of Urology. 2015. uroweb.org  
 2. Ostrowski KA, Gannon JR, Walsh TJ. A review of the epidemiology and treatment of Peyronie's disease. Res Rep Urol. 2016 Apr 29;8:61-70. PMID: 27200305 PubMed  
 3. Shindel AW, Sweet G, Thieu W et al. Prevalence of Peyronie's Disease-Like Symptoms in Men Presenting With Dupuytren Contractures. Sex Med. 2017 Sep;5(3):e135-e141. PMID: 28676223 PubMed  
 4. Hauck EW, Diemer T, Schmelz HU, Weidner W. A critical analysis of nonsurgical treatment of Peyronie's disease. Eur Urol. 2006;49(6):987. PMID: 16698449 PubMed  
 5. Brant WO, Bella AJ, Lue TF. Peyronie's disease: Diagnosis and medical management. UpToDate, last updated May 26, 2016. www.uptodate.com  
 6. European Medicines Agency. Summary of opinion: Xiapex - collagenase clostridium histolyticum. 18 December 2014. www.ema.europa.eu  
 7. Cwikla DJ, Yafi FA. Intralesional collagenase Clostridium histolyticum in the management of Peyronie's disease: current best practice. Ther Adv Urol. 2018 Feb 8;10(4):139-153. PMID: 29560030 PubMed  
 8. Russo GI, Milenkovic U, Hellstrom W et al. Clinical Efficacy of Injection and Mechanical Therapy for Peyronie's Disease: A Systematic Review of the Literature. Eur Urol 2018. pmid:30237020 PubMed  
 9. Russel S, Steers W, McVary K. Systemic evidence-based analysis of plaque injection therapy for Peyronie’s disease. Eur Urol 2007; 51: 640-7. PubMed  
 10. Inal T, Tokatli Z, Akand M, et al. Effect of intralesional interferon-alpha 2b combined with oral vitamin E for treatment of early stage Peyronie's disease: a randomized and prospective study. Urology 2006; 67: 1038-42. PubMed  
 11. Chung E, Clendinning E, Lessard L et al: Five-year follow-up of Peyronie’s graft surgery: outcomes and patient satisfaction. J Sex Med 2010; 8: 594. PubMed  
 12. Palmieri A, Imbimbo C, Longo N, et al. A first prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial evaluating extracorporeal shock wave therapy for the treatment of Peyronie's disease. Eur Urol 2009; 56: 363-9. PubMed  
 13. Kadioglu A, Küçükdurmaz F, Sanli O. Current status of the surgical management of Peyronie's disease. Nat Rev Urol 2011; 8: 95-106. PubMed  
 14. Levine LA, Benson J, Hoover C. Inflatable penile prosthesis placement in men with Peyronie`s disease and drug-resistant erectile dysfunction. J Sex Med 2010; 7: 3775-83. PMID: 20722782. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde