Gå direkt till huvudinnehållet

Parafimos

Senast reviderad:


Definition:
Tillståndet som innebär att det inte går att reponera en tillbakadragen förhud, med risk för ischemi av glans penis.
Förekomst:
Ovanligt.
Symtom:
Oförmåga att reponera förhuden, smärta, svullen förhud.
Kliniska fynd:
Svullen förhud. I allvarliga fall tecken på ischemi/nekros.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Försök till reponering efter avsvällande behandling, ofta kompressioner. Akut kirurgisk behandling om man inte lyckas med reponeringen.
  1. Manjunath AS, Hofer MD. Urologic Emergencies. Med Clin North Am. 2018;102(2):373-385. PMID:29406065. PubMed  
  2. Choe JM. Paraphimosis: current treatment options. Am Fam Physician. 2000;62(12):2623-2628. PMID:11142469. PubMed  
  3. Bragg BN, Kong EL, Leslie SW. Paraphimosis. Updated 2022 Feb 14. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID:29083645. PubMed  
  4. Offenbacher J, Barbera A. Penile Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):583-592. PMID:31563196. PubMed  
  5. Clifford ID, Craig SS, Nataraja RM, Panabokke G. Paediatric paraphimosis. Emerg Med Australas. 2016;28(1):96-99. PMID:26781045. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas