Lichen sclerosus hos män

Basfakta

Definition

 • Synonymer är balanitis xerotica obliterans (och tidigare lichen sclerosus et atrophicus).
 • Lichen sclerosus är en kronisk inflammatorisk dermatos som orsakar vita plack med epidermal atrofi. Tillståndet kan ge såväl genitala som extragenitala manifestationer i förhållandet 5:1.1
 • Man föreslår användning av beteckningen icke-neoplastiska epiteliala rubbingar som indelas i tre underkategorier:2-3
  • Skivepitelhyperplasi
  • Lichen sclerosus
  • Andra dermatoser
 • Symtom i samband med genitala rubbningar är klåda, obehag, ytlig dyspareuni och lesioner som kan vara vita, röda, pigmenterade, svullna eller ulcererade.4
 • Symtomen kan orsakas av infektioner, dermatologiska rubbningar, icke-neoplastiska eller neoplastiska sjukdomar i penis.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.